Med BROEN sætter UU DANMARK fokus på udvikling af meningsfulde og effektive aktiviteter omkring unges uddannelsesvalg, afklaring, parathed og motivation samt samarbejde herom.

Find inspiration til tværfagligt samarbejde i form af forventningsafstemning med faktakort, anbefalinger ved virksomhedssamarbejde, forældresamarbejde og samarbejde mellem Jobcentre og ungdomsuddannelse.

Her finder du inspiration til aktiviteter, hvor målet er at øge eller bidrage til unges uddannelsesparathed.

IkonUddProjIt

Find inspiration til at inddrage forældre i vejledningen, samle forskellige aktiviteter i sammenhængende vejledningsforløb, læs om fordele ved gruppevejledning mv.

uddannelse_og_job

Find her inspiration til samarbejde med virksomheder, iværksætteri, social pejling, besøg på uddannelsesinstitutioner m.v.

IkonUddProjIt

Her kan du bl.a. læse om Bill Laws teori om karrierelæring, om perspektivskifte fra fokus på valg til fokus på læring og finde inspiration til at inddrage familien som læringsarena for karrierelæring.

brobygning

Få inspiration til nye samarbejder og til at tænke brobygning ind i samlede vejledningsforløb.

uuwiki_iconHar du styr på alle forkortelserne?

UU DANMARK lavet app’en UU WIKI, hvor du altid har kort til forklaringer og videre læsning om fagrelevante emner – også når du er på farten. Hent den gratis på Google play og App Store

Download fra Google PlayDownload fra App Store