At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

Randi Boelskifte Skovhus

Lektor ved VIA University College

Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet

Artiklen viser med udgangspunkt i praksiseksempler, at vi ikke kan forvente, at unge der deltager i en aktivitet får udbytte af aktiviteten i karrierelæringsøjemed.

Artiklen peger på, at der er uudnyttet potentiale i de aktiviteter, der finder sted i vejledning og UEA. Dette perspektiv suppleres af to eksempler på, hvordan der konkret kan arbejdes med at fokusere, understøtte og kvalificere de unges refleksion i karrierelæringsøjemed, og i forlængelse heraf hvordan dette kan danne grundlag for at arbejde med forberedelse og efterbehandling af vejledningsaktiviteter.

 

Læs hele teksten her