Forældreguide

Forældreguide– inddragelse af forældre

Målgruppe: Lærere og forældre til børn i grundskolen

Forældre har stor betydning for unges valg af uddannelse. Det er derfor relevant at inddrage dem aktivt i den proces, der går forud for det egentlige uddannelsesvalg. Gennem en positiv, støttende og udforskende tilgang kan uddannelse, job og barnets interesser sættes på dagsordenen allerede fra 1. klasse.

Fakta

– Guide/redskab til lærere og forældre til børn i folkeskolen

– Forældre skal inddrages i børnenes valg af uddannelse

– Redskab der guider forældre til samtaler om uddannelse og job 

Det langt senere uddannelsesvalg vil da kunne træffes på et kvalificeret grundlag.

Forældreguiden er et nemt tilgængeligt redskab, der netop guider forældre til at samtale med deres børn om interesser, uddannelse og job. Forældreguiden kan f.eks. introduceres på forældremøder og være en del af samarbejdet mellem skole, forældre, UU vejledning m.fl.

Se hvordan forældreguiden kan bruges

Se forældreguiden