Fra ikke-parat til parat

Analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8., 9. og 10. klasse. Ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Målet med undersøgelsen har været at følge udviklingen i UPV over tid samt belyse betydningen af kommuners, skolers og UU’s praksis. Rapporten ser nærmere på udviklingen i elevernes uddannelsesparathed, fra den nuværende ordning blev igangsat i skoleåret 2014/15 og frem til 2016/17.

Hovedtemaer for undersøgelsen er:

  • Udviklingen i UPV over tid
  • Karakteristik af de parate og ikke-parate elever, herunder betydningen af sociale og demografiske faktorer for UPV
  • UPV på tværs af kommuner
  • Skoler og UU-centres praksis i forbindelse med UPV

Baggrund
I skoleåret 2014/15 blev uddannelsesparathedsvurderingerne (UPV’erne) udvidet til også at omfatte elever i 8. klasse. Ændringen blev iværksat for at give skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) mulighed for at hjælpe elever, der ikke umiddelbart vurderes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne begynde på en ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Læs Rapporten her