Fremtidens valg og vejledning

Projektets formål er at styrke de unges valgkompetencer, så eleverne i grundskolen får et mere kvalificeret grundlag for at træffe et uddannelsesvalg. Et valg som både modsvarer deres egne drømme og ønsker og samfundets behov.

Projektets hovedaktivitet har været at afprøve forskellige typer af vejledning i folkeskolens 8. klasser: gruppevejledning, samarbejde med ungdomsuddannelser og virksomhedssamarbejde.

Fakta

-Styrkelse af valgkompetencer

-Gruppevejledning

-Samarbejde med ungdomsuddannelser og virksomhedssamarbejde

 

Vejledningsforsøgene er blevet planlagt og gennemført i et tæt samarbejde mellem de implicerede skolers lærere og vejledere tilknyttet Ungdommens Uddannelsesvejledning. I forsøg, der inddrager ungdomsuddannelser og virksomheder har lærere og repræsentanter for virksomheder desuden deltaget i den fælles planlægning. Endelig er elevernes forældre blevet inddraget i præsentation af aktiviteterne og i enkelte tilfælde i planlægningen af aktiviteterne.

Hent værktøjer til din vejledning
I forbindelse med projektet er der udgivet nogle publikationer, hvis formål er, at inspirere lærere og UU-vejledere til lignende forløb på baggrund af de gode erfaringer, der er blevet gjort på de deltagende skoler.

Læs publikationerne.

Slutevaluering af Fremtidens valg og vejledning

Gruppevejledning-FVOV

Inspirationsmateriale-FVOV

Resume_Uddannelsesvalg_vejledning_og_karrierelæring_i_et_ungeperspektiv_Interaktiv