Karrierelæringsugen

Karrierelæringsugen ”Erhvervsugen” – 6. klasses elever på besøg på erhvervsskoler og virksomheder
For at øge bevidstheden om erhvervsuddannelser og kompetencer hos børn i 5.-6. klasse og deres forældre, og for at skabe dialog om uddannelsesmuligheder og drømme, har UU Center Syd udviklet emneugen ”Erhvervsugen”. Ugen veksler mellem erhvervsskole- og virksomhedsbesøg,

Fakta

– Metode
– Diaglogskabende
– Uddannelsesmuligheder
– Målgruppe: 
   5-6 klasses elever, forældre , skole og virksomheder

samt gruppearbejde i stamklassen og sigter samtidig på at skabe gode relationer mellem grundskole- og EUD lærere, UU-vejledere samt virksomheder. Projektet er inspireret af Bill Laws karrierelæringsbegreb, herunder særligt evnen til at danne indtryk og skaffe informationer.

 

UDDANNELSES- OG ERHVERVSUGE i 6. KLASSE

De unge skal klædes bedre på, så de kan træffe kvalificerede valg, når de skal forlade folkeskolen. Det er regeringens mål at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse. De unge har ikke nok viden om erhvervsuddannelserne og ved at begynde allerede på mellemtrinnet med at udforske området omkring erhverv og uddannelse, gives der mulighed for, at de unge senere vil kunne vælge deres ungdomsuddannelse med en viden om uddannelsesmulighederne.

Målgruppen er elever i 6. klasse.

Læringsmålet med erhvervsugen (for at få en uddybelse af, hvad erhvervsugen indeholder klik her ”karrierelæringsuge for 6. klasse”) er at give eleverne i 6. klasse en forståelse for arbejdsmarkedet samt en forståelse for sammenhængen mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse. Dette svarer til Bill Laws to første kategorier, hvor det handler om at danne indtryk og skaffe informationer for at kunne komme videre.

Der skabes en dialog mellem eleven og virksomheden og uddannelsesstedet, herved skabes forståelse for, hvad det vil sige at være i gang med en erhvervsuddannelse, at være en del af en virksomhed, arbejdsgangene i virksomheden samt hvilke forskellige uddannelser, der er repræsenteret i en virksomhed.

I undervisningsmaterialet ”Karriere” udgivet af ”Organisation for erhvervslivet”, arbejdes med forberedelse og efterbehandling af virksomhedsbesøgene samt at synliggøre egne styrkesider og interesser.

Varigheden af forløbet er planlagt til en uge.

Praktisk forberedelse: Forinden skal lærer og vejleder tale sammen om, hvilken uge det skal foregå i. Der skal aftales besøg med virksomhederne. Besøg på og af erhvervsskolen skal aftales, og finansieringen skal falde på plads mellem folkeskole og erhvervsskole.

Der lægges op til, at man på skolen aftaler en fast uge, hvor ”Uddannelses- og erhvervsugen” skal foregå hvert år i 6. klasse. På samme måde er aftaler med erhvervsskole og virksomheder en tilbagevendende aftale som kun skal opfriskes hvert år!

I folderen ”karrierelæringsuge for 6. klasse” lægges en indlægsseddel, der kan udskiftes årligt således, at selve folderen kan bruges hvert år. Folderen er lavet på den lokale produktionsskole.

 

På DI’s hjemmeside kan man se en oversigt over virksomheder, som gerne vil samarbejde med skoler. Se her: http://di.dk/DI/Regionalt/skoleogerhvervsliv/Pages/skoleogerhvervsliv.aspx/

 

Indhold: Se folder, hvor forløbet er beskrevet dag for dag, i linket først i dette dokument.

Evalueringsmetode: Fredag eftermiddag evalueres eftermiddagen ved brug af folderens bagside. Det er tanken, at eleven har forberedt denne del hjemme med sine forældre. På den måde vil forældrene også blive inddraget i ugens indtryk og oplevelser. Det er også muligt at bruge Karrierehæftets evaluering bagest i hæftet.

Pædagogiske overvejelser: Vejleder og lærer vurderer efter den fælles evaluering, hvordan forløbet kan følges op evt. i forlængelse af ugen eller året efter med en lignende uge.

 

Eksempler på arrangementer

Se her eksempler på arrangementer, hvor børn og deres forældre samt lærere besøger erhvervsskoler:

  1. klasse og forældre besøger erhvervsskolen CPH WEST