“Kogebog”: Ung på vej i fag!

24. jan. 2015: UU Nordvestsjælland har netop udgivet en kalorietung kogebog til design af succesrige intensive vejledningsforløb for unge i alderen 16-19 år (op til 25 år).

”Kogebogen” indeholder detaljeret information om projektet, illustrationer af forløbet, konkrete værktøjer og øvelser, data om effekter, links til mere viden og – ikke mindst – en guide til, hvordan man kommer i gang med lignede forløb i andre UU-centre. Desuden gengiver kogebogen oplevelser hos både de unge og hos praktikvirksomhederne.

Fakta

– Målgruppe: unge i alderen 16-24 år

– Metode

– Unge i risiko for marginalisering

– Mål at få unge til at starte EUD

– Tilbud om virksomhedspraktik 

Desuden gengiver kogebogen oplevelser hos både de unge og hos praktikvirksomhederne.

Forløbet blev udviklet og velafprøvet i maj 2014 med unge, som ikke var kommet i gang med eller droppet ud af en ungdomsuddannelse. Forløbet bestod af en kombination af gruppevejledning, praktik og individuel vejledning.

Forløbet har haft en overordentligt stor effekt, i og med at 83 % af de deltagende unge nu er igang med en uddannelse. Samtidigt har projektet opnået stor goodwill hos det lokale erhvervsliv. Ikke alene bidrog 12 praktikvirksomheder, men yderligere 18 stod i kø.

Der er nu skabt grobund til bæredygtige forløb, godt forankret i centret med sine samarbejdspartnere. Centerlederen bekræfter den fortsatte drift af forløbene der – omregnet til vejledernes ressourcer på årsbasis – betaler sig via deres succesrate.

Læs mere om projektet, download kogebogen inkl. supplerende materialer.

Videoberetninger fra forløbet, 2014, 5 min.