Kollektiv Vejledning

Forsøgs- og udviklingsprojekt om kollektiv vejledning og gruppevejledning blev gennemført i perioden 2015-2016 i et tæt samarbejde mellem Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling og UU DANMARK.

44 UU Centre deltog i projektet, der havde til formål at  udvikle modeller, metoder og praksisformer i den kollektive vejledning og gruppevejledningen, så den i højere grad kan udfordre og kvalificere elevernes uddannelsesvalg.

Fakta

– Forsøgs- og udviklingsprojekt afsluttet

– Fokus i kollektiv vejledning flyttes mod eleven

– Ansvarliggørende og aktiverende

– hent inspiration

Projektet havde et udviklingsspor rettet mod eleverne i udskolingen og et kompetencespor rettet mod UU-vejlederne.

Gennem projektet er fokus i den kollektive vejledning blevet flyttet fra information og orientering om det forestående uddannelsesvalg til refleksion og udfordring omkring elevernes kompetencer og forestillinger.
Dermed er den kollektive vejledning blevet læringsorienteret snarere end valgorienteret. Dynamikkerne mellem eleverne i den kollektive vejledning er blevet udnyttet i processer, der inddrager og udvider de unges positioner.

Projektet har bidraget til, at den kollektive vejledning aktiverer og ansvarliggør eleverne i de dynamiske processer og at eleverne kommer i observatørperspektiv til sig selv. Projektet har øget elevernes mulighedsbevidsthed og bidraget til en aktivering af det kollektive rum for vejledning.

Alle deltagende UU Centre har bidraget med konkrete beskrivelser af aktiviteter og vejledningsforløb, der kan overføres til andre kontekster og inspirere til kollektive aktiviteter i udskolingen. Beskrivelserne er samlet i et fælles inspirationshæfte, hvor deltagerne har forholdt sig til aktiviteternes karrierelæringssigte og niveau.
Hent inspirationshæftet her

Rita Buhl, VIA, og Lene Poulsen, UCC, har i forbindelse med projektet udgivet en artikel om den kollektive vejledning i teori og praksis.
Artiklen Kollektiv vejledning – teori og praksis findes her