Lego Education

LEGO EDUCATION  og andre aktiviteter

Målgruppe: Udskolingsklasser i folkeskolen

At høre andre unges tanker og overvejelser om uddannelsesvalg kan sætte en refleksionsproces i gang hos den enkelte unge, der således får bedre forudsætninger for et kvalificeret uddannelsesvalg. Det har UU Aalborg udviklet forskellige metoder til arbejde med,

Fakta
– Metode
– Uddannelsesvalg
– Samarbejde mellem lærere og UU
– Social pejling
– Målgruppe:
  Udskolingsklasser i folkeskolen

til brug i folkeskolens undervisning om Uddannelse og Job. I projektet ”LEGO education” arbejder små grupper af elever med at visualisere uddannelsesrelaterede fremtidsscenarier ved hjælp af legoklodser og spores dermed ind på en begyndende uddannelsesparathed.

”Forhandlinger om en god uddannelse” tematiserer uddannelses- og jobperspektiver og sætter en debat i gang i klassen om, hvad de unge anser for vigtigt / ikke vigtigt i forhold til valg af uddannelse.

”Social Pejling” er en metode, der tager afsæt i det, unge tror andre tænker. Klassediskussionen herom åbner mulighed for dialog om uddannelsesvalget.

Læs mere her