Vejledning i valgfagsrunde

Model for vejledning i valgfagsrunde – for UU-vejledere (evt. lærere)
UU Djursland har udviklet en model til UU-vejledere for at guide elever i 8. og 9. kl. i valgfagsrunden ved skolestarten. Vejledningsaktiviterne er planlagt til at foregå klassevis i egen klasse over 4 lektioner. Modellen er udviklet til Auning og Ørum Skoler, der som noget nyt tilbyder valgfag af brobyggende karakter, som gennemføres på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Grenaa.  De to skoler ønsker, at eleverne ikke vælger valgfag tilfældigt.

Fakta

– Model til UU vejledere (evt lærere)

– Guide 8. og 9. klasse i valgfagsrunde

– Valgfag skal knyttes med fremtidige erhversønsker

– Fokus på elevens individuelle styrker

Skolerne ønsker at valget knyttes sammen med elevernes tanker om fremtidigt erhverv og uddannelsesvejen til det ønskede erhverv – og man ønsker at valget kobles sammen med de unges styrker og mulighed for at afprøve styrkerne i valgfagene, så eleverne kan bekræftes eller afkræftes i forhold til uddannelsesvalg.

Hvad består modellen af og hvordan gennemføres aktiviteterne?
Modellen er opbygget med inspiration fra positiv psykologi, og er baseret på at eleverne skal arbejde meget med at få et indblik i deres styrker. Til gennemførsel af aktiviteterne er der indkøbt styrkekort i klassesæt.

Modellen består af de tre elementer, som kan ses i illustrationen ovenfor: klassisk vejledning v. UU-vejlederne, arbejde i klasserne med at udarbejde styrkeprofiler på hver enkelt elev og selvstudietid til eleverne, som skal researche på Uddannelsesguiden på hjemmesiden UG.dk.


Hvordan arbejder UU-vejlederne med vejledningen?
Vejlederne giver et oplæg til eleverne i deres klasse om valgfagenes nye rolle som kvalificerende til uddannelse og job. Herunder giver de en præsentation af styrkefamilier og eksemplificerer ved at vise klip fra You Tube. Herefter får eleverne 5 minutter til fordybelse og til individuelt at beskrive, hvilke styrker og interesser de har i forhold til deres fremtidsdrømme og uddannelsesplaner. Eleverne skal nedskrive deres private tanker, som ikke skal deles med nogen.


Hvordan arbejder UU-vejlederne med at udarbejde en styrkeprofil på hver enkelt elev?
Vejlederne sammensætter grupper af 5 elever. Alternativ har vejlederen på forhånd bedt kontaktlæreren gøre det ud fra kendskab til eleverne. Eleverne skal nu i ”den varme stol” – alle elever i gruppen kommer på skift i ”den varme stol”. Hver gruppe får et sæt styrkekort udleveret og de fordeles på bordet mellem eleverne, så alle har adgang til kortene.

  1. Alle elever vælger efter nøje overvejelse ét styrkekort til eleven i ”den varme stol” -også eleven i ”den varme stol” vælger ét til sig selv. I firemandsgrupper kan læreren evt. vælge et kort, således at der vælges fem kort pr. elev.
  2. Styrkekortene afleveres med en ægte og velovervejet begrundelse til eleven i ”den varme stol”. Eleven i ”den varme stol” slutter af med at fortælle, hvorfor han/hun har valgt sit kort.
  3. Eleven i ”den varme stol” skal tage et billede af kortene foran sig evt. med IPad eller mobiltelefon. Eleven har nu fået en styrkeprofil fra sine kammerater. Kortene fordeles på ny på bordet mellem eleverne, og der bliver plads til en ny elev i den varme stol.

Eleverne gemmer deres foto af deres styrkekort, så de kan tages frem igen senere til brug ved valg af praktik, brobygning og ved valg af ungdomsuddannelse.


Hvordan arbejder UU-vejlederne med UG.dk?
Vejlederne har i forskellige sammenhænge introduceret Uddannelsesguiden (hjemmesideadresse UG.dk) for eleverne. I denne sammenhæng vejledes de unge i at bruge Uddannelsesguiden til at finde oplysninger om de uddannelser/erhverv/job, de kunne tænke sig at komme videre til. Eleverne skal specifikt undersøge, om deres kompetencer og styrker passer til jobbet. Dernæst undersøger de, hvilke valgfag der kan være med til at kvalificere dem på vejen til ønskeuddannelsen og ønskejobbet.

Målet er det kvalificerede valg af valgfag – eleverne skal aflevere underskrevet valgfagsskema to dage efter gennemførsel af forløbet.

Hvad skal jeg bruge?

  • 1 skoleklasse
  • 4 lektioner på en dag
  • 1 UU-vejleder
  • 1 sæt styrkekort pr. 5 elever
  • Adgang til PC med Internet

Læs hele teksten her