Om Broen

 

Med BROEN sætter UU DANMARK fokus på udvikling af meningsfulde og effektive aktiviteter omkring unges uddannelsesvalg, afklaring, parathed og motivation samt samarbejde herom.

I BROEN har vi samlet en række materialer, artikler, modeller, programmer og guidelines m.v. til inspiration i arbejdet med unges uddannelsesvalg, afklaring, parathed og motivation.

BROENs indhold er afprøvet i en række projekter over hele landet af UU centre eller med UU som central samarbejdspartner. BROEN afspejler, at vejledning er et samarbejde mellem mange aktører, og de mange artikler kan derfor også inspirere lærere i folkeskolen, lærere og vejledere på ungdomsuddannelser, samt jobcentre.

BROEN er oprindeligt udviklet som en del af satspuljeprojektet og den dertilhørende hjemmeside Unge på tværs. Tak til projektleder Regina Lamscheck-Nielsen (Moeve) for oprindelig konceptudvikling af BROEN.