Uddannelsesparathed og UPV

Dette afsnit er endnu under udarbejdelse.

Forår 2014: En belysning og debat af uddannelsesparathedsvurderinger indgår i den igangværende dialog i Unge på tværs. Foranlediget af denne dialog gennemfører UU DANMARK en landsdækkende undersøgelse blandt UU centrene om aktuel praksis og perspektiver for fremtiden.

UU centerlederne er inviteret til undersøgelsen i form af en online survey. Log på øverst til højre med det fremsendte log-on for deltagelse.