På vej mod karrierekompetence

– et inspirationshæfte til karrierelæring

På vej mod karrierekompetence er et inspirationshæfte til arbejde med spørgsmål, der understøtter karrierelæring.

Hæftet er skrevet til professionelle vejledere og lærere samt ansatte i de virksomheder, hvor unge kommer på besøg. Det er tænkt som et inspirationshæfte, der kan give konkrete ideer til arbejdet med karrierelæring i hverdagen.
Del 1 præsenterer konkrete eksempler på spørgsmål, der kan understøtte karrierelæring og som er relevante for både vejlederes og læreres arbejde. Hæftet afsluttes med en præsentation af den teoretiske baggrund for hæftets fokus.

Hæftet er et resultat af et samarbejde mellem en række folk, der på forskellig måde arbejder med karrierevejledning i Norge og Danmark. Spørgsmålene, som præsenteres i hæftet, blev udarbejdet på et todages arbejdsseminar med deltagelse af vejledere fra Norge og Danmark, som til daglig arbejder med karrierevejledning og karrierelæring i praksis.

Hæftets opbygning
I del 1 kan du, som er optaget af praktisk arbejde i feltet, hente inspiration og forslag til spørgsmål, som du kan bruge i forskellige aktiviteter og møder med børn og unge. Disse spørgsmål kan bruges som udgangspunkt for elevernes refleksion omkring
karriere og valg.

I del 2 kan du, som ønsker det, finde mere baggrundsviden. Her gives en indføring i centrale teorier om karrierelæring og karrierekompetence, som spørgsmålene i del 1 bygger på.

Hæftet er skrevet af Randi Boelskifte Skovhus og Bo Klindt Poulsen i et samarbejde med Trond Buland, NTNU Program for lærerutdanning og Randi Kristin Svarva fra Sør-Trøndelag fylkeskommune samt norske og danske vejledere.

Hent hæftet her