Projekt reflect

Faktakort om EUD
”Faktakort” er et vejledningsværktøj til dialog om formelle og uformelle krav i EUD-uddannelserne. Faktakortene laves på baggrund af interviews med lokalområdets erhvervsskoler og bruges til unges forventningsafstemning forud for f.eks. brobygning. Faktakort er en del af projekt reflect, der sigter på at forbedre vejledningen til udsatte afgangselever. Målet er at arbejde med refleksion og styrkelse af valggrundlag hos den unge snarere end valgkompetence.

Se feltanalysen forud for Faktakortene her

Se færdige Faktakort her

 

 

Fakta

– Vejledningsværtøj

– Dialogskabende 

– Formellem og uformelle krav i EUD uddannelserne 

– Bruges til unges forventningsafstemning forud for f.eks. brobygning

– Styrkelse af valggrundlag