Projekt Uddannelsesstart

Projekt Uddannelsesstart – brobygningsforløb for unge på uddannelseshjælp

Dette brobygningsforløb sigter på at hjælpe udsatte unge over 18 år, der af jobcentret henvises til uddannelse, til at foretage et kvalificeret uddannelsesvalg og efterfølgende fastholde dette. Forløbet indeholder forberedende infomøde, brobygningsdage på erhvervsuddannelser, opsamling og mentorstøtte. Projektet bygger på en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang med udgangspunkt i de gode historier (Appreciative Inquiry) og betydningen af individets tro på sig selv (self-efficacy).

Læs teksten her (Åbner i nyt vindue) – med en visuel præsentation af forløbet.

Se evt, Indbydelse til de unge

Fakta

-Brobygningsforløb

– Udsatte unge over 18 år på uddannelseshjælp

– Henblik på afklaring/tilmeding til uddannelse

– Brobygningsdage på erhversuddannelser

– Mentorstøtte

– Anerkendende og løsningsfokuseret tilgang

1. Projekt Uddannelsesstart 2014 – et forløb

Indhold: Brobygningsforløb for unge på uddannelseshjælp med henblik på at afklare/tilmelde dem til uddannelse 2. Målgruppe: Projektets primære målgruppe er udsatte unge over 18 år, der af Jobcentret henvises til uddannelse.

2. Målgruppe: Projektets primære målgruppe er udsatte unge over 18 år, der af Jobcentret henvises til uddannelse.

3. Læringsmål:

Formålet med projektet er at sikre, at udsatte unge, der af Jobcentret bliver henvist til uddannelse, foretager et kvalificeret uddannelsesvalg i forhold til en erhvervsuddannelse eller evt. anden uddannelse og efterfølgende fastholder deres uddannelsesvalg.

4. Varighed, forløb og sted

Tilbud om 3 (min. 2) x 2 dages brobygning på erhvervsuddannelsesinstitutioner: EUC Syd, IBC (HG) og SOSU Syd. Dvs. 4-6 skoledage à 6 timer på en erhvervsuddannelse. Udbudt 3 gange i perioden efteråret 2013 til juni 2014. Se links til eksempler under punktet Brobygningsforløb, nedenfor.

5. + 6. Praktisk forberedelse og indhold

Infomøde (UU og jobcenter)

Indhold:

 • Præsentation
 • Uddannelsespålægget (se folder via link øverst i dokumentet
 • Introduktion til uddannelsessystemet
 • Erfaringsudveksling
 • At træffe et valg
 • Klar til uddannelse?
 • Hvad skal der til?
 • Personlig samtale
 • Valg af brobygning
 • Uddannelsesmæssig historik Infomøde Brobygning 1 2 dage Brobygning 2 2 dage Brobygning 3 2 dage Opsamling 1 dag Mentorstøtte
 • Alt det praktiske…

Brobygningsforløb (erhvervsuddannelsesinstitution)

Indhold:

 • Velkomst og morgenmad
 • Introduktion til skolen
 • Introduktion til uddannelserne
 • Mød nuværende elever
 • Deltag i undervisning
 • Prøv at være elev
 • Studievejledningen runder af
 • Dagbog/evaluering

Se eksempler på dagsprogram her:

Besøg på EUC SYD

Besøg på social- og sundshedsskolen SYD

Opfølgning (UU og jobcenter)

Indhold:

 • Velkomst og morgenkaffe
 • Evaluering
 • Det videre forløb:
  • 1. Har truffet et valg
  • 2. Har truffet et valg, men har nogle spørgsmål
  • 3. Har ikke truffet et valg

Mentorstøtte (primært jobcenter, men også UU)

Indhold: 

 • Hjælp til tilmelding
 • Evt. opstartsmøde
 • Hjælp til at søge SU
 • Transportforhold/bolig
 • Opfølgning på evt. ’startvanskeligheder’
 • Diverse

7. Evalueringsmetode

Mundtlig evaluering med de unge på uddannelsesstedet og ved det opfølgende møde.

Evalueringsmøde med UU, jobcenter og erhvervsuddannelsesinstitutioner som deltagere efter forløb.

Afsluttende evalueringsmøde med involverede parter og styregruppe ved afslutning af projektet.

8. Pædagogiske overvejelser

Overordnet

Anerkendende tilgang – hvad virker i dit liv?

Løsningsfokuseret tilgang/Appreciative Inquiry

Karrierevejledning – self-efficacy

Hvis ordinær uddannelse ikke har været svaret indtil nu – hvad er så svaret i dag?

Sprog, tilgang, indhold m.m. tilpasset målgruppen og deres sociale og personlige situation.

Præsentation af uddannelsesvifte, men gruppen holdes fortrinsvis samlet for at opnå ’social effekt’.

Skal give reelt indtryk af uddannelsen – ikke et glansbillede.

Aktivitet/værkstedsarbejde skal indgå i det omfang det er muligt.

Opfølgning tager udgangspunkt i den unges oplevelser, ressourcer og ønsker.