Reflect metoden – Slangen Laura

Målgruppe: UU vejledere for skoleklasser, f.eks. 10. klassetrin

Reflect metoden, eller ”Slangen Laura”, er et redskab til at styre en vejledningsproces. I 6 trin arbejder vejleder og en gruppe af unge med kollektiv og individuel refleksion gennem brug af styrkekort, forumspil m.v. Øvelserne forløber over to måneder og skal hjælpe de unge til at se egne styrker og bruges som forberedelse til overgang til f.eks. EUD.

Fakta

– Redskab til styring af vejlederproces

– Individuelle øvelser med elever

– Gruppevejledning

– Hjælpe unge til at indse egne styrke

– Forberedelse til overgang f.eks. EUD

REDEGØRELSE AF REFLECT-METODE-FORLØBET:

  1. OPSTART -> Individuel vejledning med fokus på at åbne op for relationen mellem elev og vejleder. Konkret formål: At klargøre hver enkelt elev til forløbet – redegøre for hvad der er meningen med de kommende aktiviteter, og hvilke læringsmål, der er i spil for de pågældende elever.
  2. GRUPPEVEJLEDNING MED BRUG AF STYRKEKORT -> Vejledning af eleverne samlet i en gruppe. Refleksioner i gruppen, eleverne giver hinanden feedback. Formål: Synliggørelse af elevernes stærke sider i fællesskab med andre elever. Metode: Styrkekort.
  3. OPSAMLING -> Brug af individuelle samtaler, etablering af praktikker og/eller brobygning på EUD-institutioner. Formål: status på læringsmål.
  4. FORUMSPIL ->  a) opvarmningsøvelser (foregår i et større rum, uden stole/bord). b) forumspil – elevernes personlige dilemmaer udspilles i teaterlignende set-up. Formål: eleverne bliver udfordret på deres valg og overbevisninger. Metode: værdi- og dilemmaøvelser.
  5. OPSAMLING/AFSLUTNING -> individuel vejledning. Formål: Tydeliggøre overfor eleverne, hvilke stærke sider, de er i besiddelse af, og endvidere, hvad de kan gøre i de situationer, hvor de bliver udfordret på deres gode planer.
  6. OPFØLGNING/MENTOR ARBEJDE -> Der følges op på elevernes planer, og mentor følger eleverne, når det giver mening. Formål: tæt opfølgning og eventuel overgang til EUD.

Det vigtigste ved et Reflect-metode-vejledningsforløb er, at det giver mening for den målgruppe det skal bruges til!

I de nye teams ligger der en opgave og en udfordring i, at forædle og sammensætte metoden i forløb, som passer til målgruppen!

Det er derfor op til Jer, at tilrettelægge forløbet, så mine 6 led, mellem hoved og hale, udfyldes så jeg stadig er hel!

God fornøjelse!
Hilsen Laura.
PS: Glem ikke det vigtigste led, nemlig det første, som handler om en god introduktion og tilgang til de unge, ved det første møde.

Læs hele teksten her

Delelementerne i modellen kan ændres, så de enkelte aktiviteter tilpasses målgruppen – brug evt. kontekstanalyse-modellen til dette (se andetsteds på siden).