Tværfagligt samarbejde

 

Hvem arbejder sammen om unges uddannelsesvalg, afklaring, motivation og uddannelsesparathed? Hvordan gør de det? Hvordan bliver vi klogere på samarbejdet og hinanden? Her kan du finde inspiration til tværfagligt samarbejde i form af forventningsafstemning med faktakort, anbefalinger ved virksomhedssamarbejde, forældresamarbejde og samarbejde mellem Jobcentre og ungdomsuddannelse

Læs artiklerne