Social praksisorienterede analyser af unge i partnerskaber

SPUK har netop udgivet bogen ‘Social praksisorienterede analyser af unge i partnerskaber’. Bogen er et teoretisk perspektiv på læring i sociale praksisser, i ‘Partnerskabsprojektet 2014-2016’. Heri indgik fire af landets største produktionsskoler i partnerskaber med virksomheder, institutioner og organisationer fra civilsamfundet.

Bogen præsenterer en socialpraksis-teoretisk analyse af, hvordan de unge i disse partnerskaber ‘rykker ud i virkeligheden’, på partnernes etablerede arbejdspladser, med læreren og hinanden i hånden. De unges læring foregår i praksisnære fællesskaber, hvilket giver dem et tilhørsforhold til arbejdet og en tro på sit værd. Partnerskaberne udgør således et formidlende led på vejen ud i arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Bogen er redigeret af Line Lerche Mørck og Merete Munkholm

Hent pdf udgave af bogen her