Social retfærdighed – fokus på UU-vejledning i grundskolen

I forbindelse med sit ph.d. forskningsarbejde har Randi Boelskifte Skovhus lavet feltarbejde i to 9. klasser knyttet til to forskellige UU-centre. Hun har fulgt klasserne i vejledning, skoleundervisning og pauser, ligesom hun andre dage har fulgt vejledernes arbejde. På tværs af materialet finder hun, at der i vejleding og skole og blandt de unge er et stort fokus på nærmeste uddannelsesvalg, og at dette for mange unge lukker ned for deres nysgerrighed og åbenhed overfor at blive klogere på uddannelsessystemet generelt set, arbejdsmarkedet, sig selv, de andres grunde mv. I vedhæftede artikel diskuterer Randi Boelskifte Skovhusmed afsæt i en case og med Amartya Sen’s capability teori, hvordan et primært fokus på valg af ungdomsuddannelse kan have social retfærdighedskonsekvenser.

Artiklen er netop publiceret i et temanummer om social retfærdighed, redigeret af Tristram Hooley og Ronald Sultana, i Journal of the National Institute for Career Education and Counselling (NICEC-Journal).

Læs hele artiklen her