Teori

Teorier om vejledning, valg og læring hjælper til at formulere tydelige læringsmål for aktiviteter, strukturere indsatser og udvikle nye aktiviteter. Med afsæt i teorierne kan vi få øje på nye muligheder i vejledningsaktiviteter og måske forstå, hvorfor nogle aktiviteter ikke udvikler sig som planlagt.

Her kan du bl.a. læse om Bill Laws teori om karrierelæring, om perspektivskifte fra fokus på valg til fokus på læring og finde inspiration til at inddrage familien som læringsarena for karrierelæring