Tværfagligt samarbejde

 Tværfagligt samarbejde – en opskrift

Tværfagligt samarbejde er mere end almindeligt flerfagligt samarbejde, hvor forskellige faggrupper arbejder parallelt om en opgave. Tværfaglighed handler om nærhed, gensidig forpligtelse og nysgerrighed overfor andres faglighed. Fælles målsætninger og stram organisering er forudsætninger for et succesfuldt forløb.

 

Fakta

– Forslag til overvejelser når nye projekter planlægges

– Erfaringer fra konkret samarbejde vedr. projektfaser, koordination m.fl.

– Inspiration

I et projekt om vejledning til ikke-uddannelsesparate unge, var UU projektleder og SSP, faglærere på ungdomsskoler, lokale virksomheder m.fl. samarbejdspartnere. Læs her om erfaringer, projektfaser, og -koordination, forventningsafstemning samt forslag til overvejelser når nye projekter planlægges.

Læs mere om tværfagligt projektarbejde her

Læs mere om projektet om vejledning til ikke-uddannelsesparate unge (sammen kan vi mere) her