Ung på vej i fag

Ung på vej i fag – samarbejdspartnere

Dette projekt omhandler et vejledningsforløb til unge mellem 16 og 25 år, der endnu ikke er påbegyndt eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse. Gennem 5 ugers intensiv vejledning og praktik i virksomheder, afprøver de unge sig selv på vej mod et uddannelsesvalg.

Det kræver stor koordination og samarbejde på tværs mellem UU vejledning, virksomheder m.fl. for at skabe en sammenhængende proces for de unge, så hjælpes bedst muligt til afklaring om ungdomsuddannelse. Læs her mere om forløbet og overvejelser i forbindelse med samarbejde på tværs. Læs evt. rapport om tværfagligt samarbejde andetsteds på siden for gode råd om tværfagligt samarbejde.

 

Fakta

– Vejledningsforløb

– Unge: 16-25 år der ikke er påbegyndt eller har færdiggjort en uddannelse

– 5 ugers intensiv vejledning

– Praktik i virksomheder

– Afklaring ift. uddannelse

– Erfaringer vedr. forløb og overvejelser ifm. samarbejde på tværs

UNG på vej i FAG – Didaktisk ramme for forløbsbeskrivelse

Målgruppe

Unge mellem 16 og 25 år, der har afsluttet grundskolen og enten ikke har færdiggjort eller aldrig er kommet i gang med ungdomsuddannelse.

Mål

Forløbet skal initiere refleksion, overvejelser og erkendelse i den enkelte unge, som gør hver deltager i stand til at sætte ord på egne ressourcer og opmærksomhedspunkter samt ønske om fremtidig uddannelse og vejen hertil.

Som helhed skal forløbet bidrage til en afklaringsproces hos den enkelte unge, der belyser, hvad der skal til for at uddannelse lykkes. Herunder at den unge kan formulere næste konkrete skridt på vej mod uddannelse og samtidig blive klædt på til at kunne handle herpå.

Varighed og praktiske ydre rammer

Forløbet som helhed strækker sig over fem en halv uge. Forløbet består af tolv dages intensiv vejledning efterfulgt af fjorten dages praktik og efterfølgende evaluering. Samlet set ser det således ud:

 • 5. til 21. maj
  • Gruppevejledning hver dag fra kl. 9.00 til 14.00
 • 22. maj til 6. juni
  • Praktik – fuldtidsarbejde i en virksomhed
 • 10. og 11. juni
  • Evaluering og afslutning
 • Løbende Individuelle vejledningssamtaler efter behov
 • Halvårs opfølgning
  • Gruppen mødes efter et halvt år og fortæller, hvor de er nu

Gruppevejledningen foregår i et klasselokale på EUC Nordvestsjælland. Lokalet er lejet for de 12 dage, hvor deltagerne hver morgen møder ind. Lokalet bruges aktivt som arbejdsrum, hvor der hænges post-it, plakater og lignende på væggene. Deltagerne møder ind hver morgen til morgenmad og får i løbet af dagen kaffe, te, frugt og frokost. De individuelle samtaler foregår i UU Nordvestsjællands vejlederhus, som ligger på EUC Nordvestsjælland. Her møder flere af de unge tidligere ind til morgenkaffe og en uformel snak med vejlederne.

Praktisk forberedelse

Der ligger en del praktisk forberedelse både før og under forløbet. Et kort overblik ser således ud:

 • Udarbejde invitation samt foldere til unge og praktikvirksomheder
 • Invitere de unge via personlige samtaler, telefonisk henvendelse eller brev
 • Vejlederfordeling
  • Forløbet I UU Nordvestsjælland blev af praktiske årsager kørt af fire vejledere, hvoraf to forestod gruppevejledningen og to vejledere forestod den praktiske planlægning, praktik samt de individuelle samtaler. Det kan med fordel forsøges at planlægge forløbet således, at to vejledere er gennemgående i vejledningen
 • Booke lokaler, bestille forplejning
 • Forberede undervisningsbaseret vejledningsplan1
 • Planlægge og gennemføre teambuilding-dag
 • Praktikvirksomheder
  • Herunder at finde praktikpladser via telefonisk kontakt og i praktikperioden besøge de enkelte unge, mens de er i praktik
 • Planlægge og gennemføre evalueringsdag samt halvårsopfølgning

Indhold

Forløbet består af et intensivt vejledningsforløb og efterfølgende praktik i en lokal virksomhed. I forløbet bruges og skelnes mellem:

 • Individuel vejledning: Èn til én. Individuelle samtaler mellem en ung og en vejleder
 • Gruppevejledning: Alle unge på forløbet bliver vejledt som et hold hver dag. Gruppevejledningen består af mange forskellige elementer som undervisning på holdet, dialog mellem vejledere og unge, en teamworkdag, praktiske øvelser, kognitive øvelser og mindfulness. Fokus er: Hvad er jeg god til (ressourcer), hvad vil jeg (mål), hvordan kommer jeg derhen (midler/aktion)
 • Individuel vejledning i en gruppe: Vejledning med 2-3 unge, hvor fokus er næste skridt for den enkelte og dermed ikke vejledning med afsæt i hele gruppen

Evalueringsmetode

Der er foretaget evaluering og effektmåling af forløbet ved både at interviewe de unge om deres oplevelse af forløbet og ved at føre statistik over, hvor mange af de unge, der efterfølgende er kommet i uddannelse og stadig er i gang.

Alle deltagerne har evalueret forløbet skriftligt og deltog i afsluttende interviews.

Herudover er der foretaget kvalitative interview med praktikvirksomheder omkring deres oplevelse af at have en ung i praktik og samarbejdet med UU Nordvestsjælland.

Bilag

Der henvises til ’UNG på vej i FAG – kogebogen’ for fyldestgørende beskrivelse af forløbet samt arbejdsmaterialer og interview med unge og praktikvirksomheder. 

Læs hvad virksomhederne sagde efter forløbet