Virksomhedskaravanen

Målgruppe: Lærere i folkeskolen

Uddannelse og Job er et obligatorisk emne i folkeskolens 1.-9. klassetrin. Dette projekt er et eksempel på, hvordan folkeskolelærere kan lære mere om emnet via et endags kursus, hvor lærerne møder virksomheder og besøger ungdomsuddannelsesinstitutioner i lokalområdet. Lærerne tilbydes også et webinar, hvor forskellige temaer i Uddannelse

Fakta

– Lærere styrkes ift. viden om emnet Uddannelse og Job

– Eksempel på endagskursus 

– Læring via. Webinar

 og Job gennemgås. Projektet sigter dermed på øget viden om vejledning i Uddannelse og Job i folkeskolen og øget samarbejde mellem folkeskolen, virksomheder og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Se eksempler på endagskurser her

Se eksempel på bevis for deltagelse i Webinar